I KUNDENS INTERESSE

ProErigos partnere

E-læringen leveres i samarbeid med utvalgte partnere. 

Advertising department brainstorming at modern office boardroom behind closed doors, view through the glass wall. Diverse staff led by ceo discussing new project sharing ideas thoughts and sales pitch

Vi søker flere partnere

I kundenes interesse søker vi flere salgs- og implementeringspartnere. Sentralt for oss i et partnerskap er verdigrunnlaget som omfatter, ønsket om å dele, ønsket om å involvere, evnen til å ta ansvar og forpliktelsen til å gjennomføre.

I matematikkens verden er 1 + 1 = 2. Målet med et vellykket partnerskap er å skape noe mer, noe større enn summen av den enkeltes bidrag. I utviklingen av partnerskapet legger vi Jim Collins forskningsresultater til grunn for samarbeidet.

Ta kontakt for å utforske mulighetene om du føler at teksten over treffer deg og din virksomhet.

Europa

Lean Tech har siden 2013 levert kurs og rådgiving i operativ forbedringsarbeid basert på Lean Six Sigma. Oppdragene gjøres ofte ute hos kunden og er da tilpasset behovet. Lean Tech har spisskompetanse på faktabasert forbedringsarbeid med bruk av dataanalyse og statistikk. Lean Tech støtter kundene i implementering og bruk av e-læringsløsningen fra ProErigo.

Aksena leverer kurs i strategisk og operativt forbedringsarbeid basert på Lean, Six Sigma, Agile, BPM og BSC. Det har de gjort siden 2002.

Aksena bidrar også med støtte i forbedringsprosjekter og til implementering av forbedringsprogrammer. Implementering og bruk av e-læringsløsningen fra ProErigo inngår i dette.

Impax Consulting er en konsulentvirksomhet som holder til i Skåne. De er spesialister på støtte til og utvikling av ledere, systemoptimalisering og prosessforbedring. Fokus ligger på å tilby skreddersydde løsninger som møter de spesifikke behovene som en virksomhet har.

Asia og Australia

Kita Focus Solutions (KFS) leverer kurs og rådgiving i operativ forbedringsarbeid basert på Lean, Six Sigma og Theory of Constraints. Oppdragene gjøres ofte ute hos kunden og er da tilpasset behovet. KFS har lang erfaring med praktisk forbedringsarbeid i produksjon og engineering.

Virksomheten støtter kundene i implementering og bruk av e-læringsløsningen fra ProErigo.

Sør- og Nord-Amerika

Celerate er et opplærings- og konsulentselskap som støtter kundene i arbeidet med å bedre den operative ytelsen. Kompetanseutvikling og bred involvering er sentralt i Celerates tilnærming. Virksomheten støtter kundene i implementering og bruk av e-læringsløsningen fra ProErigo.