Prosessforbedring & Digitaliseringsprosjekter

Oppnå fremragende resultater med animert e-læring og verktøymaler fra ProErigo. Løsningen er utviklet av eksperter for å sikre effektiv gjennomføring av alle typer prosessforbedringsprosjekter, inkludert digitalisering.

Velg ProErigo om kvaliteten på innholdet er viktig.

Engineering company

Introduksjon til ProErigo i prosjekter

ProErigo støtter behovene til prosjekt-interessentene og støtter prosjektteamet i alle faser av prosjektet.

Denne videoen illustrerer hvordan. 

Prosjektmetode for prosessforbedring

Kurset beskriver metode og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter. Metoden

  • Sikrer forretnings- og kundefokus gjennom alle prosjektets faser
  • Gjør det lettere å lykkes uten lang erfaring
  • Forenkler samarbeid, oppfølging, rapportering og kommunikasjon
  • Muliggjør opplæring av prosjektdeltakere og sentrale interessenter ved prosjektstart

Videoen viser utdrag fra kurset.

Ledelsesstrukturer for å sikre varighet

Kurset beskriver viktige ledelsesstrukturer som må etableres eller tilpasses for å sikre varigheten for prosjektets løsninger. Innsikten fra kurset: 

  • Gjør det lettere å identifisere hvilke ledelsesstrukturer som må inngå i prosjektscopet.
  • Gjør det lettere å involvere viktige interessenter i arbeidet med å designe  eller redesigne ledelsesstrukturer

Videoen viser utdrag fra kurset.

Verktøybibliotek

Verktøyene er mikrolæring og maler designet for best mulig samarbeid, kvalitet og fremdrift i prosjektets aktiviteter og arbeidsmøter. 

  • Verktøyene inkluderer videoer, tekst, maler og eksempler
  • Maler i Microsoft 365 og Miro-format
  • Verktøy for prosesskartlegging, problemløsing, risikoanalyse, prioritering, dataanalyse, prosessdesign, design av møter, aktivitetsstyring, kreativitet, kommunikasjon, med flere

Videoen introduserer innholdet i biblioteket.

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser