VÅR MISJON

Vi gjør forbedringer enklere

Forbedring er alles ansvar og oppgave.
– ProErigo er designet for å få det til

Historien og ambisjonen

Basert på innsikt fra praktisk forbedringsarbeid og systematisk kunnskapsutvikling siden 2002, startet vi utviklingen av e-læring i 2018. Frem til mai 2022 var dette arbeidet en aktivitet i Aksena (aksena.no). 1. mai 2022 startet vi ProErigo. ProErigo skal utvikle bransjeledende e-læring. Ambisjonen med e-læringen er best mulig samarbeid i og resultater fra arbeidsmøter generelt, forbedringsaktiviteter spesielt. Det er viktig for oss å utvikle en løsning som oppleves som kundeorientert, forretningsfokusert, engasjerende, rett-på-sak og tidseffektiv.

Produktutviklingen med bidrag fra mange samarbeidspartnere og leverandører er omfattende. Tilbakemeldingene fra kundene er fantastiske og forteller oss at vi har tatt noen gode valg underveis. Backloggen er full av gode ideer og forslag til videre utvikling. Vi gleder oss til reisen videre.

Teamet

Kontaktinformasjon

 LinkedIn-profil
[email protected]
909 12 444

Relevant erfaring

 • Kursleder for flere titalls kurs innen kontinuerlige forbedringer siden 2004
 • Fasilitator for utallige workshops på alle nivåer i store organisasjoner innen Olje & Gass og helseforetak.
 • Prosjektveileder (Black Belt) for utallige forbedringsprosjekter.
 • Ledet sentralt (corporate) forbedringsteam med ansvar for operativ støtte til forretningsenhetene.

Fagområder

 • Lean og Six Sigma
 • Strategi implementering (Hoshin Kanri)
 • Forbedringsprosjekter (DMAIC, A3 og 8D)
 • Prosesskartlegging
 • Fasilitering
 • Modenhetsanalyser

Kontaktinformasjon

 LinkedIn-profil
[email protected]
414 97 325

Relevant erfaring

 • Kursleder miljøledelse og bærekraft
 • Rådgiver for implementering av miljøledelse
 • Rådgiver for veien frem til miljøsertifisering
 • Komitemedlem miljøledelse, Standard Norge
 • Lang erfaring med internasjonal markedsføring og salg

Fagområder

 • Miljøfyrtårnstandarden for miljøledelse
 • ISO 9001:2015, kvalitetsstyringsstandard
 • Bærekraft og lønnsomhet, Universitetet i Agder
 • ESG reporting, University of Agder
 • Autorisasjonsprogram i styrearbeid, Styreforeningen
 • Business, marketing, engelsk og fransk forretningsspråk fra BI, Norges Handelshøyskole

Kontaktinformasjon

 LinkedIn-profil
[email protected]
900 32 717

Relevant erfaring

 • Kursleder for mer enn 100 kurs på 6 til 16 dager siden 2002
 • Rådgiving knyttet til implementering av forbedringsprogrammer
 • Veileder (Black Belt) for uttallige forbedringsprosjekter
 • Forfatter av tre bøker

Fagområder

 • Lean
 • Six Sigma
 • Strategi implementering
 • Balansert målstyring
 • Business Process Management
 • Agile