Operational Excellence

Frigjør forbedringspotensialet med ProErigos animerte e-læring og verktøymaler. Løsningen er utviklet av eksperter for å sikre effektiv gjennomføring av strategiske og operative aktiviteter på alle nivåer i organisasjonen.

Velg ProErigo om kvaliteten på innholdet er viktig.

linkedin-sales-solutions-u3hmzw5U-SI-unsplash
Viktig innhold i et

Forbedringssystem

Et helhetlig forbedringssystem skal ivareta strategiske og operasjonelle forbedringsbehov. Dette kurset introduserer:

 • Viktigheten av å ha et forbedringssystem
 • Viktige mekanismer i et forbedringssystem

Videoen viser utdrag fra kurset.

Green Belt Basic Lean

Bedre Ledelse

Kurset beskriver forbedringsmetoder og ledelsesstrukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Kurset er designet for å gjøre det enklere

 • for ledere å utvikle sine ansvarsområder
 • for enkeltpersoner og team å lykkes i gjennomføringen av forbedringsaktiviteter
 • å bygge felles forbedringskunnskap og involvere alle

Videoen viser utdrag fra kurset.

Green Belt Basic Six Sigma

Bedre Forbedringsprosjekter

Kurset beskriver metode og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter, inkludert digitalisering. Prosjektmetoden er en praktisk og pragmatisk tilpasning av Six Sigma DMAIC.

 • Sikrer forretningsfokus gjennom alle prosjektets faser
 • Metoden gjør det lettere å lykkes uten lang erfaring
 • Forenkler lederoppfølging, rapportering og kommunikasjon
 • Effektiviserer opplæring ved prosjektstart

Videoen viser utdrag fra kurset.

Verktøybibliotek

Verktøyene er mikrolæring og maler designet for best mulig samarbeid, kvalitet og fremdrift i verdiskapende aktiviteter. Verktøyene gjør det lettere å lykkes med planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter.

 • Verktøyene inkluderer videoer, tekst, maler og eksempler
 • Maler i Microsoft 365 og Miro-format
 • Verktøy for prosesskartlegging, problemløsing, risikoanalyse, prioritering, dataanalyse, prosessdesign, design av møter, aktivitetsstyring, kreativitet, kommunikasjon, med flere

Videoen introduserer innholdet i biblioteket.

Kontakt oss om du ønsker kontakt med våre referanser