Prisstruktur

Figuren under beskriver prismodellen for komplett e-læringsløsning. Andre konfigurasjoner er også mulig.

1-Bruker

 • Inkluderer:
 • Kurs 1: Innhold i et forbedringssystem (BIS)
 • Kurs 2: Metode for forbedringsprosjekter (GBB 6S)
 • Kurs 3: Forbedringsmetoder og Lean ledelsesstrukturer (GBB Lean)
 • Bibliotek: Verktøy for effektive arbeidsmøter
 • Sertifisering for kurs 2 og 3
 • Redigerbare maler
 • 12 måneders tilgang, faktureres årlig

10-Bruker

 • Som 1-bruker, pluss
 • Oppstartsmøte
 • Inntil 5 timer oppstartsstøtte

100-Bruker

 • Som 10-bruker, pluss
 • SSO (Single Sign On)
 • Inntil 20 timer ekspertstøtte per år
 • Tilgang til avansert rapportering

ENTERPRISE

 • Som 100-bruker, pluss
 • Skreddersydd innhold
 • White labelling
 • Integrasjon med HRM / LMS

Fordeler ved å velge ProErigo

Det er mange fordeler ved å velge ProErigo. Kostnaden for en 10-bruker lisens er på nivå med et 3-dagers klasseromskurs på introduksjonsnivå. Tabellene under synliggjør verdien ProErigo bidrar med.

Fordeler for kursdeltakeren:

BeskrivelseKlasseromskurs, 3 dgProErigo
Teoretisk omfangIntroduksjonsnivåOmfangsrikt. Støtter både nybegynner og ekspert
Fravær fra jobbKursdeltakeren har fravær for reise og kursgjennomføringKursgjennomføring kan planlegges for minst mulig fravær
Tidspunkt for gjennomføringKurset må gjennomføres på fastsatte datoerGjennomføres når det passer eller når det er behov
LæringsutbytteAvhengig av instruktørenSamme høye kvalitet hver gang. Tempoet kan tilpasses av deltakeren. Animering øker engasjementet
Fokus på deltakerens behovKursinnhold presenteres sekvensielt. Hvert tema får en fastlagt tidDeltakeren kan bestemme rekkefølgen på temaene og tid per tema. Kan altså hoppe til andre temaer etter behov
RepetisjonLete i kursdokumentasjonenRask tilgang til ønsket tema via nettleseren
Forberedelser til arbeidsmøter etter kursKursinnholdet er ofte ikke helt anvendeligBibliotek med verktøy designet for best mulig planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter

Fordeler for HR:

BeskrivelseKlasseromskursProErigo
Gjennomføring av breddeutdanning i forbedringsmetoderKrever administrasjon og instruktører. Kvaliteten avhenger av instruktørenMinimalt med administrasjon og ikke behov for instruktører. Innholdet er standardisert over tid
Onboarding av nyansatteOpplæring begrenset til definerte kursdatoerOpplæring i forbedringsmetoder kan gjennomføres når som helst

Fordeler for COO og forbedringseksperter:

BeskrivelseKlasseromskursProErigo
Gjennomføring av forbedringsaktiviteterOpplæring på fastsatte datoer møter ikke behovetOpplæring kan gis når behovet er der
Bruk av interne forbedringseksperterEkspertene bruker mye tid på planlegging og gjennomføring av kursEkspertene kan fokusere på å lede og støtte forbedringsaktiviteter

Fordeler for ledelsen:

BeskrivelseKlasseromskursProErigo
Skalere strategiske forbedringsinitiativerOpplæring på fastsatte datoer møter ikke behovetFokusert opplæring kan gis når behovet er der og uten skaleringsutfordringer
Bygge forbedringskultur og styrke endrings-kapasitetenKrever mye administrasjon og er tidsineffektivtKrever minimal administrasjon, skalerer effektivt og tilbyr maksimal fleksibilitet

Fordeler for deltakeren:

Klasseromskurs, 3 dgProErigo
IntroduksjonsnivåOmfangsrikt. Støtter både nybegynner og ekspert
Fravær ifm reise og kursgjennomføringLite eller ikke fravær
Kurs må gjennomføres på fastsatte datoerGjennomføres når det passer eller når det er behov
Læringsutbyttet avhenger av instruktørenSamme høye kvalitet hver gang. Tempoet kan tilpasses av deltakeren. Animering øker engasjementet
Kursinnhold presenteres sekvensielt. Hvert tema får en fastlagt tidDeltakeren kan bestemme rekkefølgen på temaene og tid per tema. Kan altså hoppe til andre temaer etter behov
Repetisjon krever bruk av og søk i  kursdokumentasjonenRask tilgang til ønsket tema via nettleseren
Kursets innhold ofte ikke direkte gjenbrukbart i arbeidsmøterBibliotek med verktøy designet for best mulig planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter

Fordeler for HR:

KlasseromskursProErigo
Gjennomføring av breddeutdanning i forbedringsmetoder krever mye administrasjon og instruktørerMinimalt med administrasjon og ikke behov for instruktører
Opplæring av nyansatte i forbedringsmetoder er begrenset til definerte kursdatoerOpplæring i forbedringsmetoder kan gjennomføres når som helst

Fordeler for COO og forbedringseksperter:

KlasseromskursProErigo
Klasseromskurs møter ikke det dynamiske behovet knyttet til planlegging og gjennomføring av viktige forbedringsaktiviteterOpplæring i relevante forbedringsmetoder gjøres når det er behov
Interne forbedringsressurser bruker mye tid på å planlegge og lede klasseromskursInterne forbedringsressurser kan bruke tiden på å lede og støtte gjennomføringen av aktiviteter

Fordeler for ledelsen:

KlasseromskursProErigo
Standard klasseromskurs gir mangelfull støtte til det varierende behovet i strategiske forbedringsinitiativ Relevante deler av e-læringen kan brukes av prosjektlederne og deltakerne når behovet er der
Klasseromskurs er for statisk for effektiv bygging av forbedringskultur og endringskapasitetE-læringen er alltid tilgjengelig for alle. Terskelen for effektiv repetisjon er lav

ProErigo erstatter ikke klasseromskurs. ProErigo er likevel et nødvendig tillegg til klasseromskurs for å lykkes med det strategiske og operative forbedringsarbeidet.

Forbedring er alles ansvar og oppgave. ProErigo gjør det mye lettere å involvere alle.